Tag Archief van: canopus

Canopus Drilling Solutions

Canopus ontvangt € 3 miljoen vervolginvestering voor baanbrekende geothermische boortechnologie

Vandaag tijdens de Global Geothermal Impact Summit 2024 in Den Haag, heeft Canopus Drilling Solutions Geothermal BV aangekondigd dat het bedrijf een aanvullende investering van 3 miljoen euro heeft opgehaald, geleid door de nieuwe investeerder Underground Ventures, en bestaande investeerders SHIFT en ENERGIIQ. Canopus heeft de Directional Steel Shot Drilling technologie ontwikkeld – een technologie met baanbrekend potentieel voor geothermische boringen. Deze investering is een mijlpaal in de vooruitgang van geothermische oplossingen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Canopus

De slapende energiereus

Geothermische energie is een schone, betrouwbare en hernieuwbare energiebron die de warmte van de aardkern direct gebruikt voor verwarming en het opwekken van elektrische energie. Het is overal ter wereld beschikbaar en de wereldwijde energievraag is slechts een fractie van de toegankelijke hoeveelheid warmte die aanwezig is. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen produceert geothermische energie minimale broeikasgasemissies en in tegenstelling tot andere hernieuwbare energiebronnen is het altijd beschikbaar. Desondanks levert geothermische energie momenteel slechts 1% van de wereldwijde energiebehoefte. Geothermische energie wordt gezien als een veel grotere en belangrijke speler in de energietransitie als de kosten voor de ondergrondse installatie – inclusief het boren van de boorgaten – kunnen worden verlaagd. Geothermische energie wordt ook wel eens de slapende energiereus genoemd.

Canopus heeft een technologie uitgevonden die het immense potentieel van geothermische energie kan ontsluiten.

“We noemen onze innovatie ‘Directional Steel Shot Drilling’ (DSSD) en het combineert conventionele diamantboortechnologie met erosie van stalen deeltjes kleiner dan 1 mm. De combinatie van mechanisch boren en steel shot erosie zorgt ervoor dat er veel sneller geboord kan worden en dat er gemakkelijker kan worden gestuurd. DSSD verkort de boortijd en kan vertakte boorgatstructuren boren die zeer goed thermisch contact hebben met de hete lagen van de aarde”, zegt Jan Jette Blangé, CEO van Canopus.

Underground Ventures, een nieuw fonds uit Denemarken dat zich toelegt op en gespecialiseerd is in investeringen in geothermische energie, is de hoofdinvesteerder in deze ronde. “Deze investering onderstreept onze toewijding om deze sector te willen laten groeien die wij als essentieel beschouwen om de energiecrisis op te lossen,” zegt Torsten Kolind, de fondsmanager. Bestaande investeerders SHIFT en ENERGIIQ zijn blij om hiermee hun blijvende steun aan Canopus te geven, en zo hun ambitie uit te dragen als impactinvesteerders om bij te dragen aan het laten groeien van geothermische energie.

Canopus Drilling Solutions

Mondiaal centrum voor geothermische energie

Geothermische energie biedt grote kansen voor de regio en de wereld als geheel. In Zuid-Holland, waar Canopus gevestigd is, biedt de overvloed aan geothermische hulpbronnen een unieke kans om de energiemix te diversifiëren en de economische groei te stimuleren. De regio Den Haag transformeert tot het mondiale centrum voor geothermische energie, waarbij wereldwijde energieonderzoeksinstituten, industrie en financiering worden gecombineerd. Zo is bijvoorbeeld TNO’s Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG) hier gevestigd. RCSG is een open innovatielab, waar bedrijven hun nieuwe boortechnieken, materialen en andere innovaties kunnen testen en demonstreren. Een ander voorbeeld is de International Geothermal Association (IGA) zich in 2021 in Den Haag gevestigd heeft. IGA vertegenwoordigt de mondiale geothermische industrie bij internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank, het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie en het Internationaal Energieagentschap.

“Deze regio zal een geothermisch knooppunt worden. ENERGIIQ heeft veel vertrouwen in de oplossing van Canopus en het managementteam om een grote impact te hebben op de ontwikkeling van geothermie,” zegt Mathijs van Rijk, investeringsmanager bij InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij die het fondsbeheer van ENERGIIQ uitvoert.

Canopus Drilling Solutions

Koen Hooning, partner bij SHIFT Invest, voegt toe dat geothermische energie potentieel heeft om aanzienlijk bij te dragen aan de energietransitie, mits het voldoende middelen en focus krijgt en innovatieve bedrijven zoals Canopus worden ondersteund.

De Global Geothermal Impact Summit 2024 in Den Haag, georganiseerd door de IGA waar deze investering werd aangekondigd, gaat precies over dit: hoe kunnen we meer financiering krijgen voor geothermische energie om de slapende reus wakker te maken. Deze investering in Canopus is een belangrijk voorbeeld.

[av_iq_teammember name=’20974 – Mathijs van Rijk’ description=’

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.’ font_color=” custom_title=” custom_content=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-q98umj’ sc_version=’1.0′][/av_iq_teammember]

Versnelling geothermie door miljoeneninvestering in Canopus vanuit o.a. ENERGIIQ

Het innovatieve bedrijf Canopus heeft een disruptieve boortechniek ontwikkeld die wereldwijd duurzame en betrouwbare warmtevoorziening substantieel goedkoper maakt. Canopus ontvangt een kapitaalinjectie van € 2,6 mln., onder andere van impact investeerders SHIFT Invest en ENERGIIQ, voor marktintroductie.

© De Schaapjesfabriek

Ongeveer de helft van de energie die wij in Europa gebruiken wordt voor warmte gebruikt. Geothermie is één van de schoonste en duurzaamste manieren van energievoorziening en daarmee een onmisbaar onderdeel van de energietransitie. Recente ontwikkeling op de Europese energiemarkt onderstrepen het feit dat de Europese energietransitie urgent versneld moet worden.

2,5 keer hogere energieproductie dan traditionele technieken

Boringen voor aardwarmtewinning zijn economisch vaak niet rendabel, omdat conventionele geothermische boorputconstructietechnieken zeer duur zijn en de werkelijke doorstroombaarheid en daarmee de energieproductie van de aangeboorde aardlagen van tevoren erg moeilijk in te schatten is. Het Haagse bedrijf Canopus heeft een boortechniek ontwikkeld om goedkoper gestuurd te kunnen boren. De techniek die gebruik wordt, zorgt ervoor dat er goedkoop ondergrondse vertakkingen gemaakt worden. Dat leidt tot een tot 2,5 keer hogere energieproductie vergeleken met conventionele technologieën – een doorbraak voor energieproducenten. Canopus gebruikt daarvoor een zogenaamde ‘directional steel shot drilling’-techniek, waarbij herbruikbare stalen korreltjes aan de boorspoeling worden toegevoegd. Canopus ontwikkelde deze techniek voor de geothermie.

Eerste veldtestboringen voor aardwarmtewinning

Canopus gebruikt de investering en een subsidie voor de uitbreiding van de organisatie, voor systeemtesten bij het Rijswijk Center for Sustainable Geo-Energy van TNO en voor eerste veldtestboringen voor aardwarmtewinning. Jan Jette Blangé, oprichter van Canopus en uitvinder van de directional steel shot drilling techniek: ”Het is geweldig dat we dankzij deze grote kapitaalinjectie aan de hand van werkelijke boringen op diepte kunnen laten zien dat we een geweldig product hebben waarmee we aardwarmtewinning een enorme en hoognodige bijdrage aan de energietransitie kunnen laten geven”.  

SHIFT Invest en ENERGIIQ zien grote potentie in deze innovatie om de geothermie als een betrouwbare en duurzame energiebron verder te ontsluiten. Koen Hooning, Investment Manager bij SHIFT Invest: “Canopus is goed gepositioneerd om de toepassing van geothermie als een stabiele en betrouwbare bron van schone warmte te versnellen. Deze hardware-oplossing heeft de potentie een belangrijke rol te spelen in de energietransitie.”

Rafael Koene, fondsmanager bij ENERGIIQ, sluit zich hierbij aan: “De technologie van Canopus kan grote impact maken op de energietransitie door de totale kosten van duurzaam opgewekte warmte uit geothermie te verlagen. Wij hebben veel vertrouwen in het team en de technologie en kijken uit naar een mooie samenwerking.

[av_iq_teammember name=’20974 – Mathijs van Rijk’ description=’

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.’ font_color=” custom_title=” custom_content=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-w5ysvt’ sc_version=’1.0′][/av_iq_teammember]