Vanaf 1 maart start Rafael Koene als Fondsmanager ENERGIIQ. Rafael wordt daarnaast kwartiermaker voor een nieuw revolverend energietransitiefonds in de regio. Rafael neemt de taak over van Merijn Zondag die deze rol momenteel ad interim vervult.

Rafael’s opdracht is om samen met het team ENERGIIQ krachtig te laten groeien. De noodzaak voor innovatieve oplossingen voor de energietransitie is blijvend hoog en de dealflow is groot. Het is de ambitie van ENERGIIQ om hierin een grotere rol te spelen. Het fonds gaat zich meer richten op het realiseren van impaQtvolle investeringen, waardecreatie binnen het portfolio van bedrijven en wellicht een grotere fondsomvang.

Rafael: “ENERGIIQ wordt volwassen en dat betekent meer focus op portfoliomanagement. Ik heb daar veel ervaring mee opgedaan vanuit mijn rol bij RWE Participaties & Ventures. Die ervaring wil ik hier graag inzetten. Ook mijn tijd als CFO/CCO binnen een startup als Senfal heeft enorm veel inzichten gegeven. Dit kan ik gebruiken om samen met het team bij de bedrijven kansen, maar ook problemen vroegtijdig te identificeren en hands-on aan te pakken.”

Nieuw energiefonds

Rafael zal tevens als kwartiermaker een nieuw revolverend energietransitiefonds op gaan zetten dat inzet op kapitaalintensievere projectfinancieringen gericht op energietransitie en circulaire economie. Er is een grote behoefte om moeilijker financierbare projecten los te trekken en additioneel kapitaal voor te genereren, zodat deze projecten wel mogelijk worden.

Rafael: “De crux in de energietransitie zit hem in de snelheid waarmee we handelen en dus is het vlottrekken van kapitaalintensievere innovatieprojecten erg belangrijk. Ik zie uit naar de samenwerkingen binnen en buiten de organisatie en het uitbreiden van de investeringen in innovatieve energiebedrijven.”