Tag Archief van: uitgelicht-2

Nederlandse solarbedrijven gaan samen fabrieken bouwen en productieketen opzetten in Europa

Met een ambitieus plan wil een groot consortium van Nederlandse zonnebedrijven de zonne-industrie een koploperspositie geven in Europa. Het consortium brengt de plannen samen onder de noemer: SolarNL. Het doel is om in amper een paar jaar tijd meerdere fabrieken te bouwen, voortbouwend op ambitieuze innovatieprogramma’s. Daarbij werken de bedrijven nauw samen met onderzoeksorganisaties. Dit moet hoogrendements circulaire zonnepanelen opleveren die rekening houden met de specifieke eisen van de Europese en Nederlandse markt. Zo moeten ze veel makkelijker recyclebaar zijn, mooier ingepast en ook toepasbaar zijn op voertuigen of op daken die niet geschikt zijn voor standaardpanelen. Doel is de gehele productieketen op Europese bodem op te zetten. Belangrijk, want de EU zet zwaar in op meer energie-onafhankelijkheid door het concurrentievermogen in ‘net-zero-technologie’ te vergroten. Om het programma mogelijk te maken hebben de partijen subsidie aangevraagd bij het Nationaal Groeifonds. ENERGIIQ-portfoliobedrijf Exasun is een van de initiatiefnemers.

De totaalbegroting bedraagt € 898 mln. waarvan € 586 mln. door private financiering wordt gedekt. De gevraagde Groeifondssubsidie is € 312 mln. Parallelle publieke investeringen zijn € 181 mln. Het programma is gericht op R&D, innovatie en op het opleiden van gespecialiseerd personeel voor hoogwaardige banen. Het leidt tot een verwachte toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie van € 500-700 mln. / jaar in 2031 en cumulatief € 20-25 mrd. in 2050.

Er is een enorme kans om ook op Europese bodem een lokale industrie op te bouwen. Op dit moment komt 97% van de zonnepanelen uit China. De vraag naar materialen, productiemachines en andere cruciale technologie vanuit China, de VS en andere landen zoals India is enorm. Hetzelfde geldt voor de aanzuigkracht op investeringsprojecten, technische expertise en menskracht. “Als we nu niet handelen, zullen we in Europa voor toegang tot deze essentiële technologie achter het net vissen. Ook toeleveranciers moeten met grote volumes kunnen opereren om competitief te zijn. Ook willen we eigenlijk niet primair afhankelijk zijn van buitenlandse regimes voor onze nieuwe (duurzame) energievoorziening.” – staat te lezen in het voorstel van het consortium SolarNL.

Door nu concrete actie te nemen, kan Nederland zich in de kopgroep van de Europese zonne-industrie plaatsen, wat op de lange termijn een cruciaal economisch en strategisch voordeel oplevert. Deze Europese industrie moet zich onderscheiden in innovatieve producten: een hoger omzettings-rendement en producten voor grootschalige integratie van zonnetechnologie die nu nog niet bestaan. Het voorstel sluit direct aan op Europese initiatieven zoals RePowerEU die tot doel hebben de energie-autonomie van Europa te versterken.

SolarNL wil langs drie programmalijnen innoveren:

  1. Hoogrendements zonnecellen op basis van de nieuwe state-of-the-art “silicium-heterojunctie” technologie) met een toprendement: 25-26%. Hiervoor wordt een fabriek gebouwd die grootschalig en goedkoop kan produceren (productievolume 3 GWp/jaar). Het fabrieksconcept kan later worden gekopieerd naar andere locaties in Nederland en Europa (18 GWp/jaar). Daarmee wordt met dit programma zo’n 25-30% van de RePowerEU doelstelling behaald.
  2. Flexibele zonnefolies die makkelijk te recyclen zijn (op basis van perovskiet). Ook hiervoor wordt een aparte fabriek gebouwd met een productiefaciliteit van 1 GWp/jaar. Deze zonnecellen kunnen op plekken worden toegepast daar waar de conventionele panelen niet voldoen. In Nederland moet in het jaar 2050 zo’n 1.000 km2 aan zonnetechnologie zijn geïnstalleerd, en dat is met alleen de conventionele rigide glaspanelen niet mogelijk.
  3. Geïntegreerde circulaire lichtgewicht zonnepanelen voor specifieke toepassingen, in daken en wanden van gebouwen, auto’s en vrachtwagens. Daarbij worden de cellen en folies gebruikt die in de eerste twee programmalijnen worden ontwikkeld. Tevens worden zonnepanelen ontwikkeld met een stapeling silicium en perovskiet, zogenaamde tandem-technologie, waarmee een rendement van meer dan 30% haalbaar is, bijna de helft meer dan de huidige reguliere panelen.

Nu al zijn in Nederland ruim 35.000 mensen werkzaam in de Zon-PV-sector (constructie, installatie, onderhoud, integratie in het elektriciteitsnetwerk, etc.) en dat aantal zal naar verwachting jaarlijks met 15-30% groeien. SolarNL moet voor de Nederlandse zonne-industrie circa 1.500 banen opleveren.

SolarNL is een samenwerking van Solarge, MCPV, HyET Solar, Compoform, Exasun, Energyra, Lightyear Layer, IM Efficiency, Taylor, TNO, Hogeschool van Amsterdam, SolarLab en Stichting NWO-I/AMOLF.

[av_iq_teammember name=’16509 – Jesse In ‘t Velt’ description=’

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.’ font_color=” custom_title=” custom_content=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-ibzx4n’ sc_version=’1.0′][/av_iq_teammember]

€ 9 miljoen voor Made-in-Holland zonnepanelen Exasun

De zonnepanelen van Haagse scale-up Exasun zijn hoogwaardige, esthetische in-dakoplossingen met een lange levensduur. Volledig in Nederland geproduceerd. De Haagse scale-up ontvangt nu € 9 miljoen voor onder meer een nieuwe PV-assemblagelijn op de huidige productie locatie en internationale opschaling. De investering komt van ABN Amro Sustainable Investment Fund, Invest NL, Wienerberger en bestaande aandeelhouders ENERGIIQ, Dockpoint en No Such Ventures.

Het toenemende gebruik van warmtepompen en elektrische auto’s vraagt om steeds meer elektriciteit. De in-dak zonnesystemen van Exasun wekken door optimaler gebruik van het dakoppervlak meer energie op dan de traditionele op-dak systemen.

Marktonderzoek toont aan dat gebouw-geïntegreerde PV oplossingen (BIPV – Building Integrated PhotoVoltaic) de komende tien jaar jaarlijks wereldwijd met bijna 25% zal groeien tot een markt van circa 100 miljard euro. In 2021 leidde Europa de BIPV markt met een aandeel van 43%. Met de oprichting van de EU Solar PV Industry Alliance heeft de Europese Commissie zich duidelijk uitgesproken om meer PV productie naar Europa te halen en ook in de VS krijgt hernieuwbare energie als onderdeel van de Inflation Reduction Act 2022 een boost. Hiermee staan alle lichten op groen voor een versnelde energietransitie waarin BIPV een belangrijke rol speelt.

Extra productiecapaciteit voor BIPV expansie

Exasun produceert robuuste BIPV-oplossingen met een hoge esthetische waarde, die daken waterdicht maken, energie opwekken en snel en eenvoudig te installeren zijn. “De expansie van BIPV in Europa en daarbuiten vraagt om extra productiecapaciteit en met deze kapitaalinjectie bouwen we onder meer een compleet nieuwe PV assemblagelijn op onze huidige productie locatie in Den Haag,” zegt Remon Veraart, CEO van Exasun.

Samenwerking Exasun en Wienerberger

Exasun vervult vanaf 2015 op succesvolle wijze een leidende rol in de ontwikkeling van de Nederlandse markt voor gebouw-geïntegreerde PV-oplossingen. Het succes van Exasun in Nederland heeft ertoe geleid dat het bedrijf inmiddels met in Den Haag geproduceerde producten de vleugels uitslaat naar de rest van Europa door strategische samenwerking met Wienerberger.

Sinds 1 januari 2022 verzorgt Wienerberger, de grootste fabrikant van keramische bouwoplossingen, de exclusieve Europese verkoop en is het bedrijf distributiepartner van Exasun. De producten X-Roof en X-Tile zijn onderdeel van het Wienerberger Wevolt Energiedak dat in alle landen van Europa wordt uitgerold. De systemen zijn inmiddels succesvol geïnstalleerd op meer dan duizend woningen.

Naar een volledig circulaire PV oplossing

Naast nieuwe innovatieve BIPV oplossingen richt Exasun zich op het verder verbeteren van de positieve milieu-impact van de producten naar een volledig circulaire PV oplossing, waarbij onderdelen van het product na hun levensduur opnieuw hergebruikt worden voor een vergelijkbare toepassing.

[av_iq_teammember name=’16509 – Jesse In ‘t Velt’ description=’

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.’ font_color=” custom_title=” custom_content=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-22zbij’ sc_version=’1.0′][/av_iq_teammember]

€ 10 mln. voor Nederlandse klimaatscale-up Gradyent om warmtenetten efficienter en duurzamer te maken

Nederlandse klimaatscale-up Gradyent haalt € 10 mln. euro op om warmtenetten efficienter en duurzamer te maken. Warmtenetten verliezen nu nog een kwart van hun warmte op jaarbasis. Dat probleem wordt met de stijgende brandstofprijzen en sterke noodzaak tot CO2-reductie nog urgenter. Gradyent heeft software ontwikkeld die warmtebedrijven helpt om hun warmtenetten te optimaliseren en CO2 te reduceren, zodat zij betaalbare en betrouwbare warmte kunnen blijven leveren. Gradyent haalt nu € 10 mln. op in een Series-A-investering vanuit bestaande investeerders Capricorn Partners, ENERGIIQ en Helen Ventures en nieuwe investeerder Eneco Ventures.

Twee grote warmtebedrijven in Noord-Europa (en tevens klanten van Gradyent) laten door deze investering zien dat er grote behoefte is aan de Gradyent software: Helen, het energiebedrijf van Helsinki met 600.000 gebruikers, en Eneco, de grootste warmteleverancier in Nederland met meer dan 140.000 gebruikers en sinds 3 jaar klant van Gradyent. Ongeveer 90% van de warmtebehoefte van Helsinki wordt verzorgd door het warmtenet en ongeveer 600.000 inwoners van deze stad wonen in een appartement dat hierdoor wordt verwarmd.

Warmtenetten verliezen nu jaarlijks 25% van hun warmte

Meer dan 25% van het wereldwijde energieverbruik komt door het verwarmen en koelen van gebouwen. Op jaarbasis verliezen warmtenetten ongeveer een kwart van hun warmte, terwijl de brandstofprijzen stijgen en de roep om CO2 reductie steeds sterker wordt. Warmtenetten draaien vaak op verouderde software en door de transformatie naar geintegreerde energiesystemen met lokale duurzame bronnen wordt het nog belangrijker over de juiste softwaresystemen te beschikken.

Oplossing Gradyent helpt bedrijven 20% warmteverlies te besparen

Gradyent stelt warmtebedrijven in staat hun systemen te optimaliseren en CO2 te reduceren zodat ze betaalbare en betrouwbare warmte kunnen leveren. Gradyent, opgericht in 2019 en gevestigd in Rotterdam, heeft software ontwikkeld gebaseerd op de Digital-Twintechnologie. Hierbij wordt een digitale kopie van het fysieke warmtesysteem gemaakt, door geografische, weers- en sensorgegevens te combineren met fysieke modellen en AI. De Digital Twin maakt het mogelijk om het warmtesysteem real-time te optimaliseren en om simulaties te draaien van toekomstige situaties. Hierdoor helpt Gradyent warmtebedrijven, gemiddeld gezien, 20% warmteverlies te besparen, CO2-uitstoot met 10% te verminderen en de stookkosten met 5 tot 10% te verlagen.

“Eneco is verheugd met de investering in Gradyent. De versnelling van duurzame warmte is een van de belangrijk pijlers van onze One Planet ambitie om klimaat neutraal te zijn in 2035, samen met onze klanten. Eneco is al lange tijd een vaste klant van Gradyent en wil met deze investering de relatie verder verdiepen en kennis blijven delen met een uniek en toonaangevend technologiebedrijf op het gebied van warmtenetten,” aldus Robert Blom, Investment Director Eneco Ventures.

“Het is onze missie om warmtenetten toekomstbestendig te maken. Enerzijds verhogen we met de Gradyent Digital Twin de efficiëntie van bestaande systemen, anderzijds versnellen we de transitie naar duurzamere systemen,” zegt Herve Huisman, CEO Gradyent.”

[av_iq_teammember name=’20974 – Mathijs van Rijk’ description=’

Meer weten?

Neem gerust contact op met Mathijs!’ font_color=” custom_title=” custom_content=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-mk8dhf’ sc_version=’1.0′][/av_iq_teammember]

Coolblue neemt ENERGIIQ-portfoliobedrijf Plotwise over

The word is out: het Rotterdamse Coolblue koopt het Delftse ENERGIIQ-portfoliobedrijf Plotwise. Met deze exit blijft unieke, energiebesparende technologie voor de regio te behouden. Plotwise realiseert tot 20% CO2-reductie per bezorgd pakket. Om verder op te schalen ontving de scale-up in 2020 een investering van het Zuid-Hollands energie-innovatiefonds ENERGIIQ. Coolblue neemt Plotwise nu volledig over.

De laatste stap van de logistieke keten, de last-mile-delivery, vormt met zo’n 30-55 % van de totale bezorgkosten een grote bottleneck voor de e-commercemarkt. Daarom ontwikkelde Plotwise vernieuwende planningssoftware op basis van kunstmatige intelligentie, waarmee onder meer Coolblue, PostNL en Red je Pakketje de bezorging van pakketjes slim en klantgericht inplannen. Zo maakt het Delftse bedrijf thuisbezorging veiliger, duurzamer en efficiënter.

Lees hier ook het FD-artikel

Coolblue gebruikt de software van Plotwise bijvoorbeeld om klanten een tijdvak voor de bezorging van hun wasmachine of televisie te laten kiezen. De software houdt daarbij rekening met allerlei factoren, zoals andere bezorgadressen in de buurt en de verkeersdrukte. Daarmee zorgt Plotwise ervoor dat de bezorgers van de webwinkel zoveel mogelijk stops maken op hun route, waardoor zij efficiënter rijden en minder vervuiling uitstoten.

Plotwise maakt planning onderdeel bestelproces

Voorheen maakten bezorgdiensten voornamelijk gebruik van een statische planning. Daarbij worden de routes meestal een paar keer per jaar bepaald op basis van postcodegebieden. Als de hoeveelheid pakketten verandert, verandert de route niet mee. “Deze traditionele bezorgplanning werkt goed voor business-to-businesstransport, maar is minder geschikt voor bezorging tot aan de eindklant,” legt Michel uit. “Er zijn te veel fluctuaties en afhankelijkheden, waardoor de puzzel te groot wordt. Hierdoor ontstaan er al snel grote verschillen tussen rustige en drukkere momenten, met als gevolg inefficiënte routes of tijdsdruk.”

Daarom haalt Plotwise de planning naar voren, zodat het onderdeel wordt van het bestelproces. “Dat maakt de bezorging meer klantgericht. Als je bijvoorbeeld iets bij een webwinkel bestelt, krijg je meteen een aantal bezorgopties op basis van alle relevante factoren, zoals het verkeer op dat moment, de al geplande bezorgingen in de omgeving en het meest geschikte voertuig, zoals een busje of elektrische bakfiets. Op die manier maken we consumenten bewust van de mogelijkheden en consequenties, kunnen we gedrag beter beïnvloeden en zo aansturen op gunstige keuzes.”